Saxion Homepage titel PRD 2021

Uitleg assessment

"Saxion-intake", "StudiePitch" en "Qualtrics"
Hogeschool Saxion biedt afhankelijk van de opleiding een Meet&Greet of een Intake aan. Bij de Meet&Greet is er sprake van een vragenlijst en deze wordt aangeboden via het programma Qualtrics. Voor de Intake geldt echter een assessment. Het assessment wordt aangeboden in dit programma "Saxion-intake" (de software naam is StudiePitch). Saxion heeft met beide programma's afspraken gemaakt t.b.v. de borging van de privacy van de deelnemers. 

Vragenlijst vs Assessment
Bij de Meet&Greet is er sprake van een vragenlijst. Het is bedoeld als hulpmiddel om zoveel mogelijk uit een Meet&Greet bijeenkomst te halen. Invullen is dan ook vrijwillig en vooral voor jezelf bedoeld.
Voor de Intake geldt echter een assessment. Het assessment is verplicht en voorwaardelijk om een intakegesprek te mogen houden. Hieronder vind je nadere informatie over dit assessment.

Waarom krijg ik een assessment?

Als Saxion stellen wij je in de gelegenheid om je intake-assessment te maken. De resultaten van het intake-assessment geven informatie over jouw mogelijkheden en uitdagingen voor deze specifieke opleiding en worden opgeslagen in dit programma. De resultaten worden met je besproken tijdens het intakegesprek. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat niet alleen de intellectuele vermogens van belang zijn om succesvol een studie te doorlopen. Juist deze vermogens in combinatie met factoren als persoonlijkheid, motivatie en sociale omstandigheden zijn de sleutel tot succes.

Het assessment wordt ook ingezet als een kennismaking tussen student en opleiding. Wie ben ik, wat kan ik met betrekking tot de door de opleiding relevant geachte capaciteiten? Pas ik bij de opleiding en past de opleiding bij mij? Het geeft jou en de opleiding inzicht in jouw kennis en vaardigheden, maar brengt ook je motivatie en persoonlijke kenmerken in kaart. Daarnaast komen ook onderwerpen aan de orde als je privé omstandigheden, eventuele functiebeperkingen of -mogelijkheden en je beeld over de opleiding en toekomstige beroepen.

Onderdelen van het assessment
Het assessment bestaat voor vrijwel alle opleidingen uit de volgende thema's:
  • Keuzeproces
  • Vaardigheden (meer informatie over het type vragen in dit onderdeel vind je onderaan deze tekst)
  • Persoonlijkheid
  • Beroeps- en opleiding specifieke beelden

Het assessment wordt per opleiding apart ingericht, maar kan wel voor meerdere opleidingen dezelfde onderdelen bevatten. Ieder onderdeel bestaat uit meerdere vragen. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende type vragen. Zo zijn er open en gesloten vragen. Er wordt gewerkt met stellingen, plaatjes en meerdere soorten multiple choice vragen. Sommige vragen (met name de vaardigheden) zijn tijdsgebonden. De onderdelen ‘vaardigheden’ en ‘persoonlijkheid’ kennen meerdere onderwerpen.

Hoe lang duurt het assessment?
Omdat het assessment per opleiding is ingericht, verschilt de tijd dat je ermee bezig bent niet alleen per persoon, maar ook per opleiding. Houd er rekening mee dat je ongeveer 45 minuten met het assessment bezig bent. Zoek voor die periode een plek waar je rustig kunt zitten en zo min mogelijk afleiding hebt.

Waar moet ik op letten tijdens het maken van het assessment?
Alleen wanneer je op button [Verder]  klikt wordt je antwoord opgeslagen en meegeteld. 
Wanneer je bij vragen met een tijdslimiet niet op tijd een antwoord geeft of wel een antwoord geeft maar niet op btton [Verder] klikt wordt de vraag fout gerekend.
Klik ook bij vragen zonder een tijdslimiet op de button [Verder] zodat jouw antwoorden worden opgeslagen.

Waarom moet ik vragen beantwoorden die niet relevant lijken voor mijn opleiding?
De vragen in het onderdeel ‘persoonlijkheid’ hebben een lage herkenbaarheid; je hebt geen idee wat men hiermee te weten wil komen. Dit wordt gedaan zodat er geen sociaal wenselijke antwoorden gegeven kunnen worden. Echter, uit onderzoek is gebleken dat juist deze vragen betrouwbaar en valide zijn, en redelijk studiesucces kunnen voorspellen. De onderwerpen in ’vaardigheden’ en ‘beroeps- en opleidingsbeelden’ herken je vaak wel, maar blijken vaak minder te zeggen over jouw kans op studiesucces.

Wat zeggen de resultaten?
Na het afronden van het assessment zie je een resultatenpagina. Op deze pagina zie je per onderdeel welke scores je behaald hebt. De schaal geeft per onderdeel aan hoeveel procent van de items je goed hebt gescoord (bijvoorbeeld ’vaardigheden’), of hoeveel procent is gescoord op het gemeten persoonlijkheidsaspect (bijvoorbeeld ‘nauwgezetheid’). Deze laatste score geeft aan in welke mate je een bepaald persoonlijkheidsaspect hebt. De resultaten zijn een middel om met een intaker in gesprek te gaan. Je intakeadvies wordt altijd gegeven op basis van de combinatie van de resultaten van het assessment en het gesprek.

Ik kan het assessment niet openen. Wat nu?
Neem contact op met de opleiding waarvoor je het assessment wilt maken.

Mijn computer is gecrasht tijdens het maken van mijn assessment. Wat nu?
De vragen die beantwoord zijn, zijn opgeslagen. Hierbij geldt echter wel dat alleen het klikken op de button [Verder] tot opslag van je antwoord leidt. Je kunt op een andere computer opnieuw inloggen en verder gaan waar je gebleven bent. Lukt het dan nog niet, neem dan contact op met de opleiding waarvoor je het assessment aan het maken was.

Ik heb al een intake-assessment bij Saxion gemaakt. Ik ga nu een intake doen voor een andere opleiding. Moet ik nog een keer het assessment maken?
Het assessment wordt per opleiding apart ingericht. De onderdelen ‘vaardigheden’ (‘taal/redeneren’) en ‘persoonlijkheid’ zijn echter voor veel opleidingen gelijk. Vragen die overeenkomen krijg je niet nog een keer aangeboden, vragen die anders zijn krijg je wel. De vragen rondom het keuzeproces en de beroeps- en opleidingsbeelden krijg je altijd.

Meer informatie over het type vragen
Woordbeoordeling
Bij dit onderdeel moet je bij 21 zinnen het fout gespelde woord aangeven. Het gaat hier om spellingsvaardigheid. Het onderdeel doet vooral een beroep op vaardigheden die op school systematisch worden aangeleerd.

Rekenvaardigheid
Bij dit onderdeel moet je 19 gevarieerde rekenopgaven beantwoorden, elk met 5 keuzemogelijkheden. Naast inzicht in rekenkundige relaties, gaat het ook om routinematige vaardigheden in het werken met getallen en het beheersen van diverse rekenkundige bewerkingen. Dit onderdeel meet onder andere het vermogen om sommen op te kunnen lossen en het (leren) interpreteren van tabellen en grafieken.

Logisch redeneren
Dit onderdeel bestaat uit 8 stellingen waarbij je moet aangeven welke van de vier genoemde conclusies logisch voortvloeit uit de aangeboden stellingen. De test meet het vermogen om logisch te redeneren en logische conclusies te trekken.

Logische plaatjes
Dit onderdeel bestaat uit 11 opgaven waarbij je moet aangeven welk figuur er logischerwijs in een reeks aangeboden figuren moet komen. Aan elke reeks ligt een bepaald principe ten grondslag die je moet zien te ontdekken. Dit onderdeel meet het vermogen om ideeën te begrijpen die niet in woorden of getallen worden gepresenteerd. Er wordt een beroep gedaan op de capaciteit om te kunnen abstraheren en analytisch te kunnen denken.

Ruimtelijk denken (alleen van toepassing bij Fysiotherapie en Bouwkunde)
Dit onderdeel bestaat uit 17 opgaven waarbij je moet aangeven hoeveel graden en in welke richting een object is gedraaid ten opzichte van het parallel aangeboden object. Het gaat hier om de vaardigheid tweedimensionale afbeeldingen te kunnen voorstellen als ruimtelijke objecten en deze te roteren waardoor de test een beroep doet op mentale manipulatie en ruimtelijk inzicht.

Enkelvoudige analogieën
Dit onderdeel bestaat uit 11 opgaven waarbij je een verband moet zien tussen woorden, waarbij niet de woordkennis wordt gemeten maar het vermogen om relaties tussen woorden te leggen. Het gaat hier om het abstract kunnen redeneren met begrippen. In de praktijk komt dit neer op het kunnen volgen van een betoog, de kern van een zaak kunnen doorzien en probleemoplossend kunnen denken

Dubbele analogieën
Dit onderdeel bestaat uit 18 opgaven die vergelijkbaar zijn met enkelvoudige analogieën. Dubbele analogieën zijn complexer omdat het gaat om het vinden van twee paren woorden in plaats van één paar waartussen een identieke relatie bestaat. Het gaat hier om het abstract kunnen redeneren met begrippen. In de praktijk komt dit neer op het kunnen volgen van een betoog, de kern van een zaak kunnen doorzien en probleemoplossend kunnen denken.

Onderzoek
Saxion doet doorlopend onderzoek om zowel de tool als de dienstverlening te verbeteren, als ook om de relevantie er van (deelname en resultaten) in combinatie met studiesucces te monitoren. Het vervolgonderzoek wordt uitgevoerd met geanonimiseerde gegevens. Deze zijn dan ook niet herleidbaar tot de betreffende deelnemer.

Not for use with assessments!