Saxion Homepage titel PRD 2021

Medewerker / Employee login

 NL    ENG
 • Dit programma bevat privacy gevoelige informatie. 
  Ga hier zorgvuldig mee om, voorkom datalekken en gebruik de informatie alleen binnen Saxion in kader van de Intake, Meet&Greet en de studieloopbaanbegeleiding.
  Voor het gebruik ten behoeve van onderzoek moet eerst toestemming worden aangevraagd via de Selfservice Portal (> Applicaties > Intake, Meet&Greet). 
  Verder zijn alleen coördinatoren van de Intake, Meet&Greet en intakers, studieloopbaanbegeleiders, het functioneel beheer en het Studiesucces Centrum (OSS) bevoegd om gebruik te maken van de informatie die beschikbaar is in dit programma.

 • StudiePitch functioneert alleen goed op een desktop, laptop of tablet met Chrome, Firefox of Safari.
 • Je logt in met Saxion inlog-gegevens (via Single Sign On). 
  Je hebt geen aparte authenticator nodig.

 • Het kan voorkomen dat bij het inloggen de foutmelding "SAML error: no state" wordt getoond.
  Vaak is dit te verhelpen door de homepage van StudiePitch te herladen met de combinatie van toets CTRL en toets F5. Soms is het nodig om de browser te herstarten.
 
 • StudiePitch contains privacy-sensitive information.
  Use this with care, prevent data leaks and only use the information within Saxion in the context of the Intake, Meet&Greet and study career guidance.
  Permission for use for research purposes must be requested. Submit a request via the Selfservice Portal (> Applications > Intake, Meet&Greet).
  Furthermore, only coordinators -Intake, -Meet&Greet and intakers, study career counselors, student registration, information system management the Study Success Center (OSS) are authorized to use the information available in this program.

 • StudiePitch only functions properly on a desktop, laptop or tablet with Chrome, Firefox or Safari.

 • You log in with Saxion login credentials (via Single Sign On). 
  You do not need a separate authenticator.

 • It may happen that when logging in the error message "SAML error: no state" is displayed.
  Often this can be solved by reloading the homepage of StudyPitch with the combination of key CTRL and key F5. Sometimes it is necessary to restart the browser.

Not for use with assessments!