Saxion intake logo

Medewerker / Employee login

Login op een desktop, laptop of tablet met Chrome, Firefox of Safari.

Dit programma bevat privacygevoelige informatie.
Ga hier zorgvuldig mee om, voorkom datalekken en gebruik de informatie alleen binnen Saxion in kader van de intake en de studieloopbaanbegeleiding. Het gebruik ten behoeve van onderzoek mag alleen met toestemming.
Verder zijn alleen intake-coördinatoren, intakers, studieloopbaanbegeleiders, de studentregistratie, het functioneel beheer en het Studiesucces Centrum bevoegd om gebruik te maken van de informatie die beschikbaar is in dit programma.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Login with a desktop, laptop or tablet using Chrome, Firefox or Safari.

This program contains privacy-sensitive information.
Use this with care, prevent data leaks and only use the information within Saxion in the context of the intake and study career guidance. Use for research purposes is only permitted with permission.
Furthermore, only intake coordinators, intakers, study career counselors, student registration, information system management the Study Success Center are authorized to use the information available in this program.Not for use with assessments!